Uživatelé GINIS Standard se opět po roce sešli u Seče

Stejně jako v loňském roce jsem pozvali své zákazníky platformy GINIS Standard k Sečské přehradě, abychom jim odprezentovali novinky v oblasti veřejné správy s možností osobního setkání.

Uživatelé GINIS Standard se opět po roce sešli u Seče

Úvodního slova se ujal ředitel KMS software Ivan Kugler, na kterého navázal Zdeněk Tišl. Všechny přítomné seznámil s chystanými změnami v zákonu o účetnictví. Jako další se představil Miroslav Čejka. Přítomné informoval o tom, jak vypadá aktuální legislativa spisové služby. Vysvětlil, jaké zásadní změny přináší pro původce novela vyhlášky 259/2012 Sb. vyhláškou 96/2023 Sb. S tím souvisí i novela Národního standardu (NSESSS).

Následovala přednáška na téma Průběžná elektronická finanční kontrola, se kterou vystoupila Lenka Eliášová. Vysvětlila, že IS GINIS umožňuje rozšíření elektronické finanční kontroly o zjednodušené schvalování pro usnadnění práce při úpravách již jednou schválené finanční kontroly.

Dále se posluchači dočkali informací o implementaci platebního automatu v Chomutově, o možnostech využití modulu Přestupky – Městská policie, s využitím Portálu občana, nebo o nevyužívaných usnadněních v GINIS Standard.

Kontaktní informace

KMS software s.r.o.

Brněnská 604/22

586 01, Jihlava

info@kms.cz

+420 567 310 792

Zpracování osobních údajů
Novinky na e-mail