Smart City nejsou jen technologie, ale především způsob uvažování

Uvažování o městech v duchu přívlastku chytré začalo již v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Plánování měst té doby bylo silně ovlivněno pozitivistickou snahou „měřit, rozhodovat, kontrolovat“, nicméně vzhledem k tehdejší technologické úrovni se omezovalo na statistické záznamy a jejich geografické vyhodnocování. Raketový technologický vývoj dal těmto základům v dalších dekádách úplně nové možnosti a rozměry.

Smart City nejsou jen technologie, ale především způsob uvažování

Uvažování o městech v duchu přívlastku chytré začalo již v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Plánování měst té doby bylo silně ovlivněno pozitivistickou snahou „měřit, rozhodovat, kontrolovat“, nicméně vzhledem k tehdejší technologické úrovni se omezovalo na statistické záznamy a jejich geografické vyhodnocování. Raketový technologický vývoj dal těmto základům v dalších dekádách úplně nové možnosti a rozměry.

Pojetí města jako kyber-fyzického prostoru řízeného algoritmy, které pomáhají snižovat spotřebu energií, optimalizují dopravu a hlídají veřejné bezpečí, je myšlenka blízká průmyslovému prostředí.  Tam tento přístup nachází uplatnění už řadu let a jeho aktuálním projevem je i hnutí, které nese od roku 2011 u našich německých sousedů název Industrie 4.0.

Zhruba od stejného roku začala vnímat „Smart trendy“ i mnohá česká města. Praxe posledních let se však smrskla do chápání Smart City jako líbivé nálepky, kterou neodbytní obchodní zástupci stovek firem bez ustání bombardují představitele města s tvrzením, že jedině nákupem jejich chytrých krabiček se stane město opravdu chytrým. Realita je však daleko jinde.

Smart City je zejména o lidech a jejich chytrosti. Jde o způsob uvažování, u kterého není nutně řečeno, že musí být o technologiích. Je zřejmé, že nadnárodní koncerny vidí Smart City jako obrovský potenciál zisků v podobě rozšíření trhů pro své stávající technologické produkty. Jenže chápání technologií jako kouzelného džina problémy českých měst nevyřeší.

Není nutné vyhazovat miliony za analýzy a strategie Smart City. Co si ale pod tímto pojmem představit? My v Gordicu se řídíme šesterem hlavních charakteristik, které nám pomáhají odhalit, zda je výsledné řešení opravdu Smart.
 

Vytváří služba pro města konkrétní úspory?

  • Je služba uživatelsky jednoduchá a nezatěžuje její plné užívání pracovníky města?
  • Využije službu jak veřejný, tak i soukromý sektor?
  • Je služba škálovatelná a flexibilní podle potřeb konkrétního města?
  • Generuje služba data s vysokým potenciálem dalšího užití v jiných oblastech rozvoje města?
  • Pokrývá služba celý životní cyklus dané potřeby města?


Sami si můžete zkusit odpovědět na tyto otázky a posoudit, zda něco, co se prohlašuje za Smart je opravdu Chytré. Kromě výše uvedeného se domníváme, že často ta nejjednodušší řešení jsou zároveň ta nejlepší. Taková je i naše zkušenost z městské části Praha 3, která je zatěžována nadměrným hlukem. Po konzultacích se zástupci městské části navrhl Smart City tým společnosti GORDIC jednoduché, ale velmi účelné řešení v podobě instalace hlukových senzorů, které pomohly rozkrýt problematiku zdrojů a míru hluku v jedné z lokalit Prahy 3.

Budeme rádi, pokud se alespoň z části podnítí změna uvažování o Smart City nejen jako o technologických hračkách, ale zejména jako o cestě, která může usnadnit a zefektivnit správu veřejných věcí pro lidi. Věříme, že každé město je unikátní a má svá specifika. Právě proto se v našem týmu Smart City snažíme každému městu pomoci s tím, co je nejvíc trápí.  Kontaktujte nás, prosím, na níže uvedeném emailu, pokusíme se navrhnout řešení i pro vás.

Zdroj: www.gordic.cz

Kontaktní informace

KMS software s.r.o.

Brněnská 604/22

586 01, Jihlava

info@kms.cz

+420 567 310 792

Zpracování osobních údajů
Novinky na e-mail