Iniciativa KYBEZ

Představujeme Vám Iniciativu KYBEZ, která byla založena 12.02. 2021. Jejím hlavním posláním je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm. Jedná se o nezávislou iniciativu s jasnými cíli.

Iniciativa KYBEZ

Iniciativa se obrací na přední firmy, instituce, organizace, školy a univerzity s výzvou přispět k růstu a rozvoji v oblasti kyberbezpečnosti a formou společenské odpovědnosti napomoci řešit problémy, nedostatky či potřeby v oblasti ICT technologií, jejich aplikace, legislativy, rozvoje a vzdělávání. Cílem Iniciativy KYBEZ je zvýšit úroveň bezpečnosti v digitálním prostoru a zlepšit celospolečenskou gramotnost v oblasti kyberbezpečnosti. Chceme se spolupodílet na kvalitním a bezpečném digitálním vzdělávání a jeho provázanosti s prezenčním studiem. Chceme také prosazovat doktrínu permanentního inovačního cyklu a strategii komplexního řešení kyberbezpečnosti napříč aktivitami veřejných institucí v digitálním prostoru.

 

  • poskytujeme expertní a poradenskou činnost v oblasti vzdělávání a kyberbezpečnosti;

  • vytváříme odborné komise a pracovní skupiny a organizuje jejich činnost;

  • vytváříme názorové a odborné diskusní platformy pro otázky z oblasti kyberbezpečnosti;

  • spolupracujeme s předními akademickými institucemi prostřednictvím vlastní akademické rady;

  • participujeme na přípravách legislativních norem a metodik zabývajících se digitalizací a kyberbezpečností;

  • koordinujeme přístup svých členů při řešení problematiky kyberbezpečnosti a vytváří a prezentuje společné názory a stanoviska v mediálním prostoru;

  • organizujeme setkávání svých členů se zájemci o problematiku kyberbezpečnosti, otázky jejího řešení a vzdělávání v této oblasti.

 

Navštivte i webové stránky www.iniciativakybez.cz a zjistěte ještě více informací!

 

 

 

Kontaktní informace

KMS software s.r.o.

Brněnská 604/22

586 01, Jihlava

info@kms.cz

+420 567 310 792

Zpracování osobních údajů
Novinky na e-mail